A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Державний професійно-технічний навчальний заклад "Сватівський професійний аграрний ліцей"

У наших руках- найбільша з цінностей світу - Людина. Ми творимо людину.

Дата: 24.09.2020 12:20
Кількість переглядів: 379

                                                                 У наших руках- найбільша з цінностей 

                                                                 світу - Людина. Ми творимо людину.

 

                                                                                                      В.О. Сухомлинський

                      

      Відповідно до статті 15 «Закону України про повну загальну середню освіту» від 16.01.20. № 463 –ІХ:

у закладах освіти виховний процес є невід’ємною складовою освітнього процесу  і має грунтуватись на загальнолюдських цінностях, культурних цінностях українського народу, цінностях громадянського (вільного демократичного) суспільства, принципах верховенства права, дотримання прав і свобод людини і громадянина тощо.

     Система виховної роботи закладу заснована на ідеї педагогіки життєтворчості, сприяє становленню і розвитку особистості кожного учня, створенню ситуації успіху та самореалізації. У закладі створено громадсько-освітній простір виховання підлітків: виховання в атмосфері добра і творчості, взаємодопомоги і взаємоповаги, що дає суспільству модель ціннісних відносин.

     Пошук сучасних шляхів і засобів виховання здобувачів освіти здійснюється на засадах педагогіки творчості і становить одну із найактуальніших проблем навчально-виховного процесу.

     Серцевиною виховного процесу є особистість: її нахили, здібності, потреби, інтереси, соціальний досвід.

 

       Результатом виховної діяльності закладу є створення сучасної моделі випускника – людини, готової до самоосвіти, самовизначення та самореалізації у дорослому житті.

ПРІОРИТЕТНИМ У ВИХОВНІЙ РОБОТІ ЗАКЛАДУ Є:

 • реалізація особистісно-орієнтованого підходу в навчально-виховному процесі;
 • збереження морального, психічного та фізичного здоров'я підростаючого покоління;
 • виховання патріотизму, громадських якостей особистості;
 • забезпечення педагогічних умов для соціалізації учнів, виховання в них життєвої компетентності.

ЗМІСТ ВИХОВАННЯ :

 • Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави;
 • Ціннісне ставлення особистості до людей;
 • Ціннісне ставлення особистості до себе;
 • Ціннісне ставлення особистості до природи;
 • Ціннісне ставлення особистості до мистецтва;
 • Ціннісне ставлення особистості до праці.  

ВИХОВНУ ДІЯЛЬНІСТЬ СПРЯМОВАНО ЗА ПРИНЦИПАМИ:

 • принцип гуманізації і демократизації виховного процесу;
 • національної спрямованості;
 • принцип зв’язку виховання з реальним життям;
 • врахування інтересів, запитів різних категорій учнів;
 • єдність вимог і поваги до особистості;
 •  послідовність, систематичність і єдність виховних впливів.  

ВИХОВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ РЕАЛІЗУЮТЬСЯ В ПРОЦЕСІ ОРГАНІЗАЦІЇ :

 •  навчально-виховної діяльності;
 • позаурочної  діяльності;
 •  роботи органів учнівського врядування;
 •  взаємодії з батьками, державними установами.     

ЗАВДАННЯ ВИХОВНОЇ РОБОТИ:

 • формування національної свідомості, любові до рідної землі, свого народу, мови;
 • прищеплення шанобливого ставлення до культури, звичаїв, традицій українського народу;
 • виховання духовної культури, створення умов для вільного вибору особистістю світоглядної позиції;
 • утвердження принципів загальнолюдської моралі: правди, справедливості, доброти, працелюбності;
 • формування творчої працелюбності, виховання цивілізованого господаря;
 • забезпечення високої художньо-естетичної освіченості, розвиток індивідуальних здібностей і талантів учнів.  

       Виховна та профілактична робота в ліцеї проводиться в певній системі; спрямовується на зміцнення дисципліни, формування свідомого ставлення до оволодіння обраною професією, розвиток здібностей кожного учня, вміння цікаво і корисно використовувати вільний час.

       Планування виховної роботи – важлива умова успішної діяльності. Воно забезпечує цілеспрямоване функціонування всіх підрозділів навчального закладу, створює умови для організованої роботи педагогічного та учнівського колективів, раціонального використання  часу та  інших можливостей і резервів, дає змогу прогнозувати результати виховного процесу.

       З метою реалізації завдань в ліцеї складено  річний план виховної роботи, який передбачає  основні напрямки виховання учнів:

      На основі річного плану майстри в/н, класні керівники, вихователь ведуть свою плануючу документацію, враховуючи особливості навчальних груп та окремих учнів.

      Структурним підрозділом, який координує науково-методичну та організаційну роботу педагогів є методична комісія класних керівників.

      Навчальний заклад постійно і планомірно взаємодіє зі службами у справах дітей, центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, відділом з питань сім’ї, молоді та спорту.

        Демократичні перетворення в суспільстві зумовили переосмислення змісту виховної роботи. Сучасний н/з створює сприятливі умови для самореалізації і розвитку кожного учня, врахування індивідуальних запитів й інтересів, стимулювання внутрішньої потреби особистості у формуванні її духовного світу.

       Позакласний час займає значне місце в житті учня, тому необхідно, щоб він був розумно використаний для відпочинку, заняття улюбленою справою.

       Позакласна робота в значній мірі бере свій початок на уроці і в цьому випадку є логічним продовженням. Чим досконаліші методи викладання, тим активні на уроці самі учні - їх думки, здібності, уявлення; тим реальніша потреба продовження пізнавальної діяльності в гуртках, клубах за інтересами, аматорських об'єднаннях, громадських організаціях, наукових товариствах.

       В ліцеї  створені умови для творчого, інтелектуального, духовного та фізичного розвитку учнівської молоді. У вільний від навчання час здобувачі освіти мають можливість займатись у спортивних секціях та гуртках  за інтересами. Організована робота гуртків технічної творчості, художньої творчості «Оберіг», гуртка краєзнавчої і музейної роботи «Рідна стежина», художньої самодіяльності «Посмішка». Найактивніші, ініціативні учні беруть участь в роботі учнівського самоврядування «ЮНІКС».

       Гурткові заняття мають багато спільного з уроками. Та є чимало відмінних особливостей, а саме: неоднорідним складом, добровільністю вибору ними видів занять, варіантністю змісту діяльності, відсутністю стимулюючого поточного і періодичного контролю. Починаючи з першого заняття, керівник гуртка  ставить перед собою мету виявляти індивідуальні особливості гуртківців, їх інтереси і нахили, мотиви, що привели їх у гурток і спонукають їх займатися в ньому постійно.

      Позакласна діяльність охоплює всю освітньо-виховну роботу в позаурочний час і спрямована  на забезпечення потреб особистості у творчій самостійній діяльності за інтересами, стимулювання її творчого самовдосконалення.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень